De boer, het gezin én Dijkstra Jansen Bergman

Dijkstra Jansen Bergman Notarissen is gevestigd in een groot agrarisch gebied met veel landbouw en veeteelt. Onze agrarische klanten komen uit de wijde omgeving. Wij verzorgen daardoor veel agrarische (grond)transacties, zoals losse leveringen, bedrijfsoverdrachten maar ook bijvoorbeeld grondtransacties middels kavelruil. Tevens worden we voor het maken van een pachtovereenkomst regelmatig ingeschakeld. 

Gespecialiseerd in agrarisch recht

Wij staan als vertrouwenspersoon voor zowel de boer als de familie klaar en kunnen met onze kennis iedereen goed van advies voorzien. Onze toegevoegde waarde is dat wij ons, naast onze reguliere taak als notaris, hebben gespecialiseerd in agrarisch recht en alles wat daarmee verband houdt. Daarmee hebben wij door de jaren heen een zeer ruime ervaring opgebouwd.
 

Waarom een agrarische notaris?

De meeste agrarische bedrijven worden als eenmanszaak gevoerd, met de maatschap als goede tweede. Het hangt er maar van af in welke omstandigheden u werkt. Runt u het bedrijf samen met uw partner? Of met het oog op opvolging met een of meer van uw kinderen? Met een compagnon buiten uw gezin of familie? Elke situatie vraagt eigen oplossingen, met oog voor zowel het bedrijf als de familiebelangen.

De bedrijfsvoering wordt bovendien steeds complexer. Denk aan de wet- en regelgeving m.b.t. de voorschriften voor melk-, mest- en bietenquota en toeslagrechten. Ook zaken zoals overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie dient goed te worden begeleid. Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond, waarbij de familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar overlopen. Huwelijksvoorwaarden en testamenten dienen daarom concreet naar uw situatie en wensen te zijn opgesteld. 

Dit alles vereist ervaring en gedegen kennis. Dijkstra Jansen Bergman Notarissen heeft deze kennis en kan u goed adviseren. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.