Fusies en splitsingen

Economische crisis, ontwikkelingen in de markt, in uw bedrijf of privésituatie of uitbreiding van product- of dienstenpakket? Zomaar een greep uit aanleidingen voor fusies van bedrijven en splitsing van bedrijven. Zoveel fusies, zoveel verschillen. Zoveel splitsingen, zoveel verschillen. Zo’n proces vraagt om nauwe begeleiding door en samenwerking tussen notaris, accountant en belastingadviseur.

Er zijn heel veel soorten fusies. In juridische zin zijn ze allemaal verschillend. De hoofdlijn bij juridische fusies is dat daar twee of meer rechtspersonen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld twee B.V.’s. Het vermogen van een of meer van de verdwijnende rechtspersoon of rechtspersonen gaat naar de overblijvende (de “verkrijgende”) rechtspersoon. Dit is een vergaande vorm van fuseren. Een andere vorm is de aandelenfusie. Dan krijgt de ene vennootschap aandelen in de andere vennootschap, in ruil voor de eigen aandelen.

Fusies zijn er dus in alle soorten en maten. Enkele voorbeelden:

  • Bedrijfsfusie. U neemt alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van een ander bedrijf over.
  • Aandelenfusie. U koopt alle aandelen van het bedrijf waarmee u gaat fuseren en geeft in ruil daarvoor aandelen van uw bedrijf aan de betreffende aandeelhouders.
  • Juridische fusie. De rechtspersoon waarvan u aandeelhouder bent, gaat volledig op in de rechtspersoon die uw bedrijf koopt. Hier gelden strikte voorwaarden voor.


Bij splitsing gaat het precies andersom. Bij juridische splitsing kunt u uw gehele of gedeeltelijke bedrijfsvermogen overhevelen naar een of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Juridische splitsing is daarmee eigenlijk de tegenhanger van de juridische fusie.

Splitsingen van rechtspersonen kunnen worden uitgevoerd als “zuivere splitsing”, als “afsplitsing” of als “hybride splitsing”.

  • Zuivere splitsing. In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (B.V.) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.
  • Afsplitsing. In deze situatie blijft uw B.V. (rechtspersoon) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op een of meer andere rechtspersonen.
  • Hybride splitsing. Dit komt in de praktijk in toenemende mate voor. In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw B.V.) bestaan.


Juridische fusie en splitsing zijn niet vormvrij. U hebt er een notariële akte voor nodig. Wij verzorgen de formele procedures en zorgen ervoor dat gedurende het hele traject alle van belang zijnde juridische zaken en gevolgen aan bod komen. Daarmee kunt u telkens afgewogen keuzes maken en vervolgstappen zetten

Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.