Zorgeloos uw boerenbedrijf (ver)kopen

De overdracht van uw agrarische bedrijf kan u de nodige hoofdbrekens kosten. Niet alleen de grond en de gebouwen moeten van eigenaar verwisselen, ook bepaalde rechten/bewijzen moeten op de juiste manier worden overgedragen. De koper moet ervan uit kunnen gaan dat hij uiteindelijk ook eigenaar wordt van hetgeen hij heeft gekocht. Dat vraagt een zorgvuldige juridische voorbereiding en vastlegging.

Wij onderzoeken of u ook in juridische zin – onvoorwaardelijk – eigenaar bent van wat u gaat verkopen. Gelden er erfdienstbaarheden, kettingbedingen of andere verplichtingen? Welke rechten/bewijzen spelen een rol? Wie is daarvan eigenaar? Heeft de koper bijzondere verplichtingen ten opzichte van u? Welke vrijstellingen gelden er voor de overdrachtsbelasting en schenkbelasting? Ook de positie van andere gezinsleden, zoals broers en zussen, krijgt de nodige aandacht. En natuurlijk uw testament. Spreken verschillende regelingen elkaar niet tegen? Kortom, samen met u proberen we alle mogelijke misverstanden voor te zijn.

Bent u van plan om een agrarisch bedrijf over te nemen of uw boerderij te verkopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de juiste stappen.