B.V. oprichten

Waar moet u op letten als u een B.V. gaat oprichten?

 1. Vaststellen oprichtingsdatum
   
 2. Een notariële akte is verplicht. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. In de akte moet staan:
  1. De naam van de B.V.
  2. Doelomschrijving
  3. De te plaatsen aandelen
  4. Soorten aandelen
  5. Aandeelhouders
  6. Regels voor het overdragen van aandelen
  7. Eventueel raad van commissarissen
  8. Directeur
    
 3. Wij schrijven de B.V. voor u in bij het Handelsregister. Tot de datum van inschrijving bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk.
   
 4. Indien relevant kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting.
   
 5. Bekrachtiging van de rechtshandelingen die u als oprichter(s) in de voorperiode hebt gedaan.
   
 6. Opgave doen van (startende) onderneming bij de fiscus en indien relevant aansluiting bij UWV.
   
 7. Opstellen van arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld voor de DGA.
   
 8. Geen oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting is het opstellen van jaarstukken en de openbaarmaking hiervan bij de KvK. De wettelijke eisen zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.


De belangrijkste aspecten bij het oprichten van een B.V. zijn:

 • De crediteurenbescherming is gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
 • Aandeelhouders kunnen ‘eigen’ bestuurders benoemen.
 • De vennootschap kan stemrechtloze of winstrechtloze aandelen invoeren.
 • In de statuten kan een regeling worden opgenomen betreffende een flexibele verdeling van het stemrecht.
 • Er is een adequate wettelijke geschillenregeling.
 • Beschikt uw B.V. over statuten die voor 1 oktober 2012 zijn opgesteld? Dan kunnen die statuten in tegenspraak zijn met de huidige wetgeving, hetgeen kan zorgen voor onnodige problemen. Die kunt u oplossen dan wel voorkomen als u de statuten gaat aanpassen aan de huidige wetgeving, bij notariële akte.

Het is zaak u uitgebreid te laten voorlichten over alle juridische en fiscale consequenties als u uw onderneming in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap wilt gaan voeren. Wij kunnen u bijstaan bij de juridische (civielrechtelijke) aspecten van uw onderneming. Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.