Hoe werkt een schenking?

Schenkingen kunt u juridisch gezien op verschillende manieren doen: op papier, in geld of in goederen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen wie de schenkbelasting moet betalen. Als uzelf de schenkbelasting wilt betalen, moet u een schenking “vrij van recht” doen. Doet u dit niet, betaalt de ontvanger de belasting.

Schenking op papier

Om uiteindelijk erfbelasting op uw erfenis te besparen, kunt u een schenking op papier aan uw kinderen doen. U verklaart dan in de schenkingsakte dat u een bepaald bedrag schuldig bent aan uw kinderen, dat u over dit bedrag rente betaalt en dat de schuld pas opeisbaar is als u en uw partner zijn overleden. De Belastingdienst accepteert deze schenkingsvorm als u die in een akte heeft vastgelegd en ook daadwerkelijk jaarlijks rente betaalt.

Voordeel: u houdt het geld in uw portemonnee, maakt toch gebruik van de geldende schenkingsvrijstellingen en regelt zo dat er uiteindelijk minder erfbelasting over uw erfenis moet worden betaald. Drie vliegen in één klap.

Schenking in geld of in goederen

U kunt een schenking doen in geld of in goederen. Goederen zijn bijvoorbeeld een huis, effecten, aanmerkelijkbelangaandelen in uw BV, kunst en antiek. Kwijtschelding van schulden, bijvoorbeeld uitgeleend geld aan uw kind, is ook een schenking.

U kunt veel belasting besparen als u goederen schenkt die in de toekomst waarschijnlijk veel meer geld waard worden. Daartegenover staat dat u bij het schenken van goederen ook met andere belastingen te maken kunt krijgen, zoals overdrachtsbelasting en inkomstenbelasting. Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.