Vermogensoverdracht & estate planning

Beter weggeven dan nalaten; hoe gaat u om met overdracht van uw vermogen?
Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? Met een goed plan, dat voorziet in schenkingen in vermogensoverdracht, of door uw vermogen eerder weg te geven als alternatief voor nalaten na uw overlijden. Het doel is u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting te laten betalen, zodat u zonder financiële zorgen oud kunt worden en dat de familierelaties ongeschonden blijven. Zo’n plan maken wij graag samen met u in de vorm van estate planning.

Wat is estate planning?

Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht. Het komt erop neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. 

Estate planning is een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Een eenvoudige combinatie is het niet, want er komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een bijzonder goede afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten.

Checklist vermogensoverdracht/estate planning

Deze checklist estate planning (geleidelijke vermogensoverdracht) bevat een greep uit de vele aandachtspunten en afwegingen die aan de orde komen in het traject van vermogensoverdracht.

 • Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
 • Wensen voor eventuele andere erfgenamen
 • Aanwezigheid van testament
 • Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
 • Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
 • Aanwijzing executeur voor afwikkeling van uw erfenis
 • Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden
 • Pensioenaanspraken
 • Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
 • Verzorging van uw partner na uw overlijden
 • Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
 • Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
 • Bedrijfsopvolging en -continuïteit

Voorbeelden van vermogensoverdracht

 • Als u jarenlang uw kinderen jaarlijks € 6.035 schenkt (belastingvrije grens 2023), dan betaalt u minder vermogensrendementsheffing in box 3. Dat voordeel kan uiteindelijk oplopen tot duizenden euro’s.
 • U kunt eventueel grotere bedragen “vrij van recht” schenken. Dan betaalt niet de ontvanger, maar u de schenkbelasting.
 • Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is de vermogensverhouding tussen u en uw partner niet in evenwicht? Met het opheffen of omzetten (naar een finaal verrekenbeding) van uw huwelijkse voorwaarden wordt u beiden eigenaar van de helft van het totale vermogen, zodat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald.
 • Maak gebruik van de eenmalige mogelijkheid om elk van uw kinderen € 28.947 belastingvrij te schenken. Als het geld wordt besteed aan een studie dan mag u zelfs € 60.298 belastingvrij schenken.
 • Goede doelen die onder de ANBI-regeling vallen – Algemeen Nut Beogende Instellingen – hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen, maar ontvangen de gehele schenking netto. Dat geldt ook voor “Sociaal Belang Behartigende Instellingen” (SBBI), zoals dorpshuizen of sportverenigingen.

Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.