Voorwaarden van een schenking

De Belastingdienst accepteert een schenking altijd wanneer deze is vastgelegd in een notariële akte. Daarmee staat bijvoorbeeld de schenkingsdatum onbetwistbaar vast, onder meer van belang voor de 180-dagentermijn. Deze termijn is van toepassing bij overlijden. Als tussen de schenkingsdatum en de datum van overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, wordt de schenking toch bij de erfenis geteld en moet er erfbelasting over worden betaald.

Net als in uw testament kunt u ook aan schenkingen voorwaarden verbinden. U kunt voorkomen dat bij een eventuele echtscheiding van uw kinderen hun partners recht hebben op de helft van de schenking. Daarvoor is een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte nodig. Deze clausule houdt in dat de schenking niet in hun “huwelijksgoederengemeenschap” gaat vallen. Daarmee heeft de ‘koude kant’, de aangetrouwde familie bij echtscheiding geen recht op de helft van de schenking.

U heeft ook de mogelijkheid om “vrij van recht’ te schenken. In dat geval neemt u zelf de schenkbelasting voor uw rekening. Dit is dus een extra bevoordeling van de verkrijger. De totale schenking bestaat dan uit de waarde die u wilt geven plus de waarde van de daarbij horende schenkbelasting. Uiteindelijk betaalt u dan schenkingsrecht over de totale schenking.

Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.