Wat is een schenking?

Een schenking, een gift of een donatie is een overeenkomst – ook al bepaalt u de inhoud helemaal zelf – waarbij u geld of goederen aan iemand geeft, zonder dat die ander daar een tegenprestatie tegenover hoeft te zetten. U doet het om later belasting te besparen, omdat u iemand aardig vindt of omdat u diegene ergens dankbaar voor bent. Eigenlijk is het een cadeau.

Schenken om minder belasting te betalen

Doet u een grote schenking, dan blijkt in de praktijk dat de ontvanger vaak een toekomstige erfgenaam is. Met de schenking vermindert de omvang van de uiteindelijke erfenis en dat scheelt dan weer belasting. Als u belastingvrij schenkt profiteert u eigenlijk twee keer.

Schenkingen en belastingen zijn met elkaar verbonden. Altijd speelt de vraag: wat moet ik aan belasting betalen als ik niets doe, en wat als ik schenkingen ga doen? 

Schenken aan goede doelen of sociale instellingen

Schenkingen (giften) aan de meeste goede doelen en aan sociaal nuttige instellingen (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften aan een persoon of aan personen zijn meestal niet aftrekbaar. Er zijn twee soorten schenkingen/giften:

  • Periodieke schenkingen

Periodieke uitkeringen aan instellingen zoals hierboven vermeld kunt u aftrekken zodra u dit via een notariële schenkingsakte regelt. Wanneer u dit niet regelt is belastingaftrek niet mogelijk. Het belastingvoordeel is uiteindelijk vrijwel altijd groter dan de kosten die u maakt voor de akte. Voorwaarde is verder dat u minimaal vijf jaar lang eens per jaar de uitkering overmaakt.

  • Andere schenkingen 

Voor andere giften bestaat een ‘drempel’. U moet in één jaar eerst een bepaald bedrag – afhankelijk van uw inkomen – hebben geschonken voordat u in aanmerking komt voor belastingaftrek. Die aftrek is weer aan een maximum verbonden. Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.