Notaris als mediator

De (kandidaat-)notaris als mediator is bij uitstek geschikt voor de begeleiding van conflicten op het gebied van personen- en familierecht (denk aan echtscheidingen). De notaris werkt van oudsher immers onafhankelijk en onpartijdig, heeft kennis van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht, kan een en ander in de vorm van een akte vastleggen en kan de afspraken effectueren.