Wat is mediation?

Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? Conflict over de toekomst van een familiebedrijf? Daar wilt u vast zo snel mogelijk vanaf, zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Vaak is de ruzie al zo hoogopgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan de oplossing bieden; een objectieve blik van een neutrale adviseur om een gezamenlijke oplossing te zoeken.  

Mediation is een proces waarin partijen, die met elkaar een geschil hebben, samen op zoek gaan naar oplossingen met hulp van een onafhankelijke mediator. Dit is niet hetzelfde als een advocaat of een rechter die uw belangen behartigt. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat er bij mediation niet om dat een partij wint of verliest, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt

Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.