Checklist samenwonen

Waar moet u op letten als u een samenlevingscontract wilt sluiten? Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle zaken waarover u zou moeten nadenken. Heeft u al een afspraak bij ons gemaakt? Dan adviseren wij u onderstaande punten alvast samen ter voorbereiding door te nemen. 

 1. Verdeling van inkomsten;
 2. Verrekening van de huishoudelijke kosten;
 3. Wat valt onder kosten van de huishouding;
 4. Moet de gezamenlijke woning wel of niet gezamenlijk eigendom worden?
 5. Gevolgen als een partner meer geld aan rente en aflossing van hypotheek bijdraagt;
 6. Positie van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van het huis;
 7. Eigendomsrechten van voor gezamenlijke rekening aangeschafte spullen;
 8. Regeling van de aantoonbaarheid dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn;
 9. Al dan niet gezamenlijk huurderschap van het huis;
 10. Aanmelding van elkaar als begunstigde voor het partnerpensioen;
 11. Overlijdensrisicoverzekeringen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen;
 12. Bij spaarhypotheek splitsing tussen spaarpremie en risicopremie;
 13. Gevolgen van uit elkaar gaan;
 14. Eventuele alimentatieplicht;
 15. Gevolgen bij overlijden;
 16. Vaststellen van manier waarop over geschillen wordt beslist.

Neem contact met ons op wanneer u specifieke vragen heeft.