Uw erfgenamen volgens de wet

Als u geen testament hebt gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Voor het verdelen van uw erfenis na uw overlijden gelden enkele standaardregels. Met een testament kunt u afwijken van die standaardregels. De erfenis bestaat uit uw vermogen, dat weer is opgebouwd uit uw bezittingen en schulden. Het vermogen dat u nalaat gaat over op uw erfgenamen. Wilt u invloed op wie welke delen van uw vermogen krijgt, maak dan gebruik van de mogelijkheid om een testament op te maken.

Standaardregels 

Uw erfgenamen worden in vier (hieronder staan 3. Of is groep 1 bedoeld als 2; echtgenoot en kinderen?) groepen verdeeld, die ook in volgorde van rangorde aan de beurt komen bij de verdeling van uw nalatenschap. In dit wettelijk erfrecht komen alleen bloedverwanten in aanmerking voor uw erfenis. Voor uw partner (echtgenoot of geregistreerd partner) is een uitzondering gemaakt op deze regel, maar alleen indien u dit notarieel heeft vastgelegd.

Groep 1: Uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen. Zij erven elk een even groot deel.
Groep 1A: Uw kleinkinderen
Groep 2: Alle overige verkrijgers

Als er uiteindelijk ook geen bloedverwant in groep 2 blijkt te zijn, dan is de Staat der Nederlanden de gelukkige. Hier kunt u iets aan doen, met een testament kunt u van deze standaardregel(s) afwijken. Neem contact met ons op voor meer vragen.