Checklist huwelijkse voorwaarden

Waar moet u op letten als u gaat trouwen?

 • Wel / niet / gedeeltelijk delen van beider vermogens op het moment van trouwen?
 • Wel / niet gedeeltelijk delen van toekomstige schenkingen en erfenissen?
 • Wel / niet / gedeeltelijk delen van inkomsten?
 • Wat wordt de verdeling van de kosten van de huishouding?
 • Veiligstellen van het belang van de onderneming.
 • Regeling treffen voor eventuele beperking van inkomensverrekening bij bedrijfsverliezen en/of compensatie van bedrijfsverliezen voordat verrekening plaatsvindt.
 • Regeling voor het huis en de financiering daarvan.
 • Afwikkeling bij eventuele echtscheiding.
 • In kaart brengen van de gevolgen van overlijden van een van beiden, eventueel noodzaak om testament te maken.
 • In kaart brengen van de gevolgen voor beider pensioenen.
 • Vaststellen hoe bij het afsluiten van levensverzekeringen de betaling van de premie wordt geregeld.

Dijkstra Jansen Bergman Notarissen denkt graag met u mee over bovenstaande vraagstukken. Wij adviseren u met plezier over de gunstigste afspraken voor u beide. Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.