Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Als u geen huwelijkse voorwaarden hebt laten opmaken voordat u trouwt, trouwt u volgens de wet in gemeenschap van goederen. Hebt u uw ja-woord gegeven, dan worden uw beider bezittingen en geld bij elkaar geteld en bent u voor de helft eigenaar van dat totaal. Als u dat niet wilt, heeft u huwelijkse voorwaarden nodig. 

Ook tijdens uw huwelijk kunt u nog wel huwelijkse voorwaarden maken. U heeft daarvoor geen toestemming van de rechtbank meer nodig, wel moeten wij beoordelen of hiermee geen schuldeisers worden benadeeld. Een vermogensoverzicht blijft vereist.

Huwelijkse voorwaarden worden door ons ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

Met huwelijkse voorwaarden wijkt u dus af van de wet. U mag deze in principe invullen zoals u zelf wilt, zolang u maar niet tegen andere wettelijke regels ingaat. Dat heet “contractsvrijheid”. U kunt bijvoorbeeld niet van de regels van ‘gezinsbescherming’ afwijken. U hebt altijd toestemming van uw partner nodig om het gezamenlijke huis te verkopen of er een hypothecaire lening op af te sluiten. Ook kunt u zich niet onttrekken aan uw onderhoudsplicht ten opzichte van de ander.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

  • Verdelingsregels voor inkomen en vermogen;
  • Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  • Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
  • Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
  • Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
  • Huwelijkse voorwaarden worden aangegaan voor heel veel jaren. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijk veranderende omstandigheden in de loop der jaren.

Voor meer vragen, neem contact met ons op.