Hogere hypotheeklening mogelijk door maatregel overheid

In 2014 gelden een jaar lang ruimere inkomenscriteria voor het verkrijgen van hypothecair krediet. Heeft u een jaarinkomen vanaf € 29.000 dan mag u een bedrag van maximaal € 13.500 lenen voor de financiering van het aanpassen van uw huis naar een energieneutrale woning. In de woningbouw wordt steeds hogere energiebesparing gerealiseerd, zodat u minder geld aan energiekosten kwijt bent..

Ook voor noodzakelijke woningverbetering, inclusief funderingsherstel, mag worden afgeweken van de hoogte van de hypotheek in verhouding met de woningwaarde. Dit is alleen mogelijk als het risico op een restschuld wordt ondervangen door gemeentelijke regelingen voor noodzakelijke woningverbetering. Deze maatregel biedt vooral uitkomst als de waarde van uw huis gelijk of lager is dan de hypotheek die er op rust.

Met deze beide maatregelen probeert de overheid aanvullend financieringsruimte te bieden en daarmee de woningmarkt enigszins te stimuleren. Neem contact met ons op wanneer u meer vragen heeft.