Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 januari 2023 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 440.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 10,4% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Voorwaarden voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting:

 • De koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting.
 • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
 • De koper koopt een woning.
 • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
 • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium). Daarvoor vult de koper de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in.
 • De woning is niet duurder dan € 440.000.

Vrijstelling geldt bij overdracht woning vanaf 1 januari 2023:

 • Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van tekenen van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2023. Aanvullend geldt de vrijstelling vanaf 1 januari 2023 alleen voor woningen van € 440.000 of goedkoper.

Als één van de kopers 35 jaar of ouder is, dan is er geen vrijstelling over het eigen deel:

 • De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

Woning hoeft niet eerste koopwoning te zijn voor vrijstelling:

 • Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling.

Koper heeft verklaring nodig voor vrijstelling:

 • De koper heeft een Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling nodig om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarin verklaart de koper dat hij aan bepaalde voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Dat is de voorwaarde van zelfbewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling niet eerder is gebruikt. De koper geeft de verklaring af aan de notaris.

10,4% overdrachtsbelasting vanaf 2023 als woning niet hoofdverblijf is:

 • Kopers betalen vanaf 1 januari 2023 10,4% overdrachtsbelasting als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Bijvoorbeeld als ze de woning:- verhuren; -als vakantiewoning gebruiken; -voor een kind kopen.

Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet de nieuwe woning als hoofdverblijf gebruiken. Dat betekent dat de koper zich inschrijft bij de gemeente en er ook zijn leven opbouwt (zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie). Dit kan maar 1 woning zijn. Om die reden vallen tweede woningen en vakantiehuizen, ook als zij niet worden verhuurd, ook onder het 10,4% tarief.

Wooncoöperaties betalen geen 10,4% overdrachtsbelasting maar 2% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen.

Kunt u het allemaal nog volgen ? De notaris is de partij bij uitstek die u precies kan aangeven hoe het nu zit met de overdrachtsbelasting. Heeft u koopplannen en is er twijfel over het overdrachtsbelastingtarief, neem dan eerst contact met ons op. U komt dan beslagen ten ijs en voorkomt dure verassingen en/of naheffingen van de fiscus. Dit geldt ook als u een professionele partij bent en vooraf precies wil weten waar u aan toe bent.

Meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.